Позитивен клуб

подобри живота си с позитивните аудио утвърждения и седмичните предизвикателства

ВХОД

11

ИЗБЕРИ

Избери утвърждение, от което имаш нужда или ново, което не си слушал досега.

22

СЛУШАЙ

Влез в страницата на утвърждението, виж неговото описание и започни да го слушаш.

33

ПОВТОРИ

Слушай утвърждението минимум 7 последователни дни за най-добър ефект.

Аудио позитивни утвърждения за по-добър живот

Тези аудио утвърждения ще Ви помогнат да промените своите нагласи и да неутрализирате негативните мисли с течение на времето. Слушайте ги редовно докато постигнете желания ефект.

Включете се в Позитивния клуб, за да получите достъп до всички утвърждения.

Аудио утвърждение

Аз се обичам

Аудио утвърждение

Давам си прошка

достъп с членство в Клуба

Аудио утвърждение

Постигам мечтите си

достъп с членство в Клуба

Аудио утвърждение

Вярвам в своето добро бъдеще

достъп с членство в Клуба