Силата на Подсъзнанието със Стоян Табаков

Аудио позитивни утвърждения

Знаете ли, че слушането на аудио позитивни утвърждения подобрява с 83% усвояването на позитивните послания? Подобрете живота си с аудио утвържденията, включени в Позитивния клуб.

Данните са взети от анализ на субективната оценка на 189 души, участвали в работна група за измерване въздействието на аудио утвържденията в сайта в сравнение с техния текстови вариант.
ЧУЙТЕ МОСТРА
АКТИВИРАЙТЕ ДОСТЪП

ИЗБЕРЕТЕ КАТЕГОРИЯ

Благодарност

Живея сред любов и приемственост