Позитивно утвърждение за 29 май 2016

Успехът ме следва навсякъде и по всяко време

Позитивно утвърждение:

Успехът ме следва навсякъде и по всяко време

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Позитивно утвърждение за 28 май 2016

Променяйки себе си, аз променям света около мен

Позитивно утвърждение:

Променяйки себе си, аз променям света около мен

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Позитивно утвърждение за 27 май 2016

Осъзнавам и освобождавам от себе си емоциите, които ме ограничават

Позитивно утвърждение:

Осъзнавам и освобождавам от себе си емоциите, които ме ограничават

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Позитивно утвърждение за 26 май 2016

Допускам със спокойствие любовта до себе си

Позитивно утвърждение:

Допускам със спокойствие любовта до себе си

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.