Позитивно намерение за 26 ноември 2015

Mоите желания винаги се сбъдват

Позитивно намерение

Понякога не зная как моите желания ще станат реалност, но зная, че те винаги се сбъдват

Инструкция за използване: Повтаряйте това позитивно намерение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.