Позитивно утвърждение за 25 юни 2016

Да си “позитивен” означава винаги да виждаш светлината в края на тунела

Позитивно утвърждение:

Да си “позитивен” означава винаги да виждаш светлината в края на тунела

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Позитивно утвърждение за 24 юни 2016

След всяка буря изгрява слънце. Винаги!

Позитивно утвърждение:

След всяка буря изгрява слънце. Винаги!

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.