Всеки нов ден е ново начало

Всеки нов ден е ново начало. Винаги можете да промените това, което не харесвате или поне да направите малка стъпка към цялостната промяна.

Аз съм щастлив човек

Позитивно утвърждение:

Аз съм щастлив човек

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Чувствам се прекрасно

Позитивно утвърждение:

Чувствам се прекрасно

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Чувствам се прекрасно

Позитивно утвърждение:

С удовлетворение живея живота си

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

С наслада постигам това, което искам

Позитивно утвърждение:

С наслада постигам това, което искам

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Имам талант с лекота да разрешавам всеки проблем

Позитивно утвърждение:

Имам талант с лекота да разрешавам всеки проблем

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Обичам щастието

Позитивно утвърждение:

Обичам щастието

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Винаги постигам своите цели

Позитивно утвърждение:

Винаги постигам своите цели

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Имам свободата да правя това, което искам

Позитивно утвърждение:

Имам свободата да правя това, което искам

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Аз съм в потока на изобилието

Позитивно утвърждение:

Аз съм в потока на изобилието

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Имам повече пари, отколкото са ми нужни

Позитивно утвърждение:

Имам повече пари, отколкото са ми нужни

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

С всеки изминал ден аз създавам своята най-добра версия

Позитивно утвърждение:

С всеки изминал ден аз създавам своята най-добра версия

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Да, аз мога!

Позитивно утвърждение:

Да, аз мога!

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Тренирам ума си да вижда позитивното във всяка ситуация

Позитивно утвърждение:

Тренирам ума си да вижда позитивното във всяка ситуация

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.