Позитивно намерение за 27 април 2016

Всяко добро, което правя, се завръща тройно в живота ми

Позитивно намерение

Всяко добро, което правя, се завръща тройно в живота ми

Инструкция за използване: Повтаряйте това позитивно намерение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.