Позитивно намерение за 21 април 2015

Имате мнение? Споделете го с мен.
Позитивни намерения
21.4.15

Позитивно намерение

Винаги откривам красотата, дори и в нещата, които не харесвам!

Инструкция за използване на позитивното намерение: Повтаряйте това позитивно намерение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Позитивно намерение за 20 април 2015

Имате мнение? Споделете го с мен.
Позитивни намерения
20.4.15

Позитивно намерение

Аз съм творец и създавам прекрасни неща!

Инструкция за използване на позитивното намерение: Повтаряйте това позитивно намерение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Позитивно намерение за 19 април 2015

Имате мнение? Споделете го с мен.
Позитивни намерения
19.4.15

Позитивно намерение

Благодаря за дарбите, които имам!

Инструкция за използване на позитивното намерение: Повтаряйте това позитивно намерение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Позитивно намерение за 18 април 2015

Коментар 1
Позитивни намерения
18.4.15

Позитивно намерение

Аз съм добър човек!

Инструкция за използване на позитивното намерение: Повтаряйте това позитивно намерение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.