Позитивно утвърждение за 27 юли 2016

Животът ми е изпълнен със здраве, щастие и късмет

Позитивно утвърждение:

Животът ми е изпълнен със здраве, щастие и късмет

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.

Позитивно утвърждение за 23 юли 2016

Виждам благополучието навсякъде около мен

Позитивно утвърждение:

Виждам благополучието навсякъде около мен

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.